Isten mindenkinek felajánlja segítségét

„…felöltözvén az igazság mellvasába…” (Efézusi levél 6,14)

Jézus Krisztus igazságának fegyverzetébe öltözve vesz részt az utolsó gyülekezet az utolsó küzdelemben. „Szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, mint a zászlós tábor (hadsereg)” (Énekek éneke 6,1) – el kell mennie az egész világra „győzve, hogy győzzön” (Jelenések könyve 6,2). (Próféták és királyok, 725. o.)

Csak a Megváltónk által készített palástban állhatunk meg Isten jelenlétében. Ez az az öltözet, amelyet Jézus Krisztus ad minden bűnbánó bűnösnek, így szólván: „Azt tanácsolom neked, hogy végy tőlem… fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenséged rútsága.” (Jelenések könyve 3,18)

„Minden igazságunk olyan, mint a szennyes rongyok” (Ésaiás próféta könyve 64,5), hiszen mindazt, amit cselekedtünk, megfertőzték a bűneink. Azonban Isten Fia eljött, hogy elvegye bűneinket, és Őbenne nincsen bűn. A bűn a törvény megszegése. Jézus Krisztus engedelmes volt, eleget tett a törvény minden kívánalmának. Földünkön élve így szólt a tanítványaihoz: „Én megtartottam az én Atyám parancsolatait.” (János evangéliuma 15,10) Tökéletes engedelmessége által Krisztus lehetővé tette minden ember számára, hogy engedelmeskedjék Isten parancsolatainak. Ha alárendeljük magunkat Megváltónknak, akkor az Ő életét éljük: ezt jelenti, hogy felöltözünk Krisztus igazságának ruhájába. Amikor az Úr ránk tekint, nem fügefalevél ruhánkat látja, nem bűneink mezítelenségét és utálatosságát, hanem saját igazságának öltözetét, amely az Isten törvénye iránti tökéletes engedelmesség. (The Signs of the Times, 1905. november 22.)

Isten mindenkinek felajánlotta segítségét, megerősíti lelkünket és minden idegszálunkat a próbák idejére, amelyek mindnyájunkra várnak. Parancsot kaptam az üzenet közvetítésére: „Öltözzetek fel Krisztus igazságának teljes fegyverzetébe!” Ha megtettetek mindent, amit tehettetek, akkor bizonyos a győzelem. … (32. levél, 1906)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor