Őszinte szívvel és bátorsággal

„Vegyétek fel Isten minden fegyverét, hogy mindeneket elvégezvén, megállhassatok… Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel…” (Efézusi levél 6,13–14)

Ha a ránk ragyogó világosságban járva engedelmeskedünk az igazságnak, amelyet megértettünk, akkor nagyobb világosságot nyerünk. Nem mentegethetjük magunkat, ha csak azt az ismeretet fogadjuk el, amelyet atyáink kaptak száz évvel ezelőtt. Szükségünk van arra, hogy megismerjük az igazság minden részletét, és naponta gyakorolnunk kell, amit felismertünk. (Historical Sketches, 197. o.)

Csak akkor leszel Jézus Krisztus képviselője, ha az igazság teljesen áthatja szívedet-lelkedet. Isten azt akarja, hogy betöltsön a Szent Lélek, és erőt nyerj a magasságból. Ne azért dolgozzunk, hogy „nagy emberek” lehessünk, hanem hogy jó és tökéletes emberekké váljunk, akik hirdetik „annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el” bennünket (Péter I. levele 2,9). Isten Kálebeket és Józsuékat hív: félelem nélküli, őszinte szívű embereket, akik hittel és bátorsággal munkálkodnak. (Review and Herald, 1889. december 3.)

Ha Isten igazsága nem gyökerezik mélyen a szívünkben, akkor nem tudjuk kiállni a kísértések próbáját. Csak egy hatalom van, amely képes bennünket szilárdan megtartani a leginkább megpróbáló körülmények között: Isten kegyelme. A körülöttünk élők figyelnek bennünket, észrevesznek minden következetlenséget, s megvetésük kíséri a gyengét és tétovázót. A fiatalok magasra tűzzék a célt! Alázatos imában keressék a segítséget, amelyet Krisztus megígért, így olyan hatással lehetnek másokra, hogy félelem nélkül találkozhatnak majd velük a végső számadás és jutalom nagy napján. Akik a munkájukban és a vallási életükben is saját példájukkal mutatták be a legmagasztosabb keresztényi elveket, győzőkként léphetnek be Isten Paradicsomába. (Youth’s Instructor, 1886. november 10.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor