Kegyelem és erő Istentől

„Öltözzétek fel Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravaszságával szemben. Mert nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem fejedelemségek, hatalmasságok, e világ sötétségeinek uralkodói ellen, a gonoszság lelkei ellen, akik a magasságban vannak.” (Efézusi levél 6,11–12)

Amikor harcba indulunk, nem dobhatjuk el a fegyvereinket, hiszen ekkor van szükség arra, hogy felvértezzük magunkat Isten minden fegyverzetével. (Bizonyságtételek, VII. köt., 190. o.)

Sátán igyekszik állandóan elhomályosítani ezt a tényt, de a keresztények ne felejtsék el, hogy „nem test és vér ellen van tusakodásunk”. Az ihletett figyelmeztetés nekünk is szól: „Legyetek józanok és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresvén, akit elnyeljen (felfaljon).” (Péter apostol I. levele 5,8)

Nagy ellenségünk Ádám idejétől máig arra törekszik, hogy megsemmisítsen bennünket. Most készül a hívők elleni utolsó hadjáratára. Mindazok, akik igyekeznek követni Jézust, összeütközésbe kerülnek a könyörtelen ellenséggel. Ha követjük az isteni példát, célpontjai leszünk a sátáni támadásoknak. (A nagy küzdelem – Korszakok nyomában, 510. o.)

Viseljük Isten teljes fegyverzetét minden pillanatban, és legyünk készen a sötétség hatalmai elleni küzdelemre! Ha kísértések és próbák érnek bennünket, forduljunk Istenhez, és küzdjünk imában Teremtőnkkel. Ő nem küld el bennünket, kegyelmet és erőt ad a győzelemre, hogy az ellenség hatalma megtörjön. Bárcsak mindnyájan valódi fényükben szemlélhetnénk az eseményeket, és mint Krisztus katonái elviselnénk a nehézségeket, akkor Isten hatalmának erejében haladnánk előre. (Early Writings, 46. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video