Pétert angyal szabadítja meg

„Most tudom biztosan, hogy az Úr elküldte angyalát, és megszabadított Heródes kezéből.” (Apostolok cselekedetei 12,11)

Pétert egy sziklába vágott cellába zárták, amelynek ajtóit erősen bezárták és elreteszelték. Azonban a zárak és reteszek, s a római őrség, amelyek hatásosan elzárták az emberi segítség minden lehetőségét, még teljesebbé tették Isten győzelmét Péter megszabadításában.

Elérkezett a Péter kivégzése előtti utolsó éjszaka. Azonban a mennyből egy hatalmas angyal érkezett az apostol kiszabadítására. Az angyal belép a cellába, ahol Péter békés álmát alussza.

Amíg nem érzi az angyal kezének érintését és nem hallja hangját: „Kelj fel gyorsan!” – nem ébred fel, nem látja, hogy a cellát mennyei fény világítja meg, és egy angyal áll előtte nagy dicsőségben. Gépiesen engedelmeskedik az angyal szavának, s amikor felkel és felmelegíti kezét, alig ébred tudatára annak, hogy a láncok leestek csuklóiról.

Az angyal az ajtó felé megy. A szokása szerint beszédes Péter most néma a csodálkozástól. Átmennek az őrségen, és elérik az erősen elreteszelt ajtót, amely magától kitárul, majd azonnal újra bezárul.

Elérik a második ajtót, amely a sarokvasak csikorgása és a vaszárak zörgése nélkül nyílik meg. Ugyanígy mennek át a harmadik kapun, és az utcán találják magukat… Az angyal elöl megy, ragyogó fényességtől körülvéve. Így haladnak át az első utcán, és akkor az angyal – küldetését befejezve – hirtelen eltűnik.

Ma ugyanúgy, mint az apostolok napjaiban, mennyei küldöttek járják be a városokat, falvakat. Nem láthatjuk őket, mégis velünk vannak, és vezetnek, irányítanak, oltalmaznak bennünket. (Az apostolok története, 146–153. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor