Önzetlen segítők

„Áldjátok az Urat, ti angyalai, hatalmas erejűek, akik cselekszitek az Ő parancsolatait, hallgatván rendeletének szavára! Áldjátok az Urat, minden seregei, szolgái, akik tetszése szerint cselekszetek!” (103. zsoltár 20–21)

A láthatatlan angyalok együttműködnek Isten gyermekeivel: a körülöttük élőket segítő szövetséget alkotnak velük. Milyen lelkesítő gondolat, hogy a menny munkatársaiként közvetíthetjük az angyalok által hozott áldást! Ily módon Isten munkatársai vagyunk, munkánk magán viseli az isteni jelet. Az egész menny örömmel és gyönyörűséggel tekint angyalok és emberek összefogására, s az ebből az együttműködésből fakadó jó befolyást elismerik a mennyei udvarokban. Az angyalok kezei vagyunk, hiszen e szent lények általunk végzik szolgálatukat. Önzetlenségük segít abban, hogy felajánlott emberi segítségünk eredményes legyen. Ez Isten módszere, így gyakorolja megmentő hatalmát. A mennyei angyalok tudása és tettei az emberi erőfeszítésekkel együtt enyhülést hoznak az elnyomottaknak és szenvedőknek.

Az angyalok, akik Sátán elsőségre törekvésének idején harcoltak ellene a mennyei udvarokban, és győztek Isten oldalán, akik örültek Földünk és ősszüleink teremtésének, a legnagyobb érdeklődéssel munkálkodnak együtt az elbukott, de megváltott emberekkel. Így Istentől kapott erővel, a mennyei angyalokkal összefogva megkereshetjük és megmenthetjük a bűneikben elveszendő embertársainkat.

Isten arra hívott el bennünket, hogy segítsünk másoknak, felhasználva ismereteinket és a mennyei angyalok által nyújtott segítséget, erőt. A természetfeletti hatalmakkal együttműködve áldást nyerünk magasabb rendű nevelésükből és tapasztalataikból. (45. levél, 1892)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor