A szeretet követei

„Avagy nem szolgáló lelkek ők, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget?” (Zsidókhoz írt levél 1,14)

Ez az üzenet mindenkinek szól. Olvassuk el az egész fejezetet: csodálatos bátorítás minden megkísértett hívő számára. „Mert kinek mondotta valamikor az angyalok közül: Ülj az én jobb kezem felől, amíg lábaid alá vetem ellenségeidet. Avagy nem szolgáló lelkek-e azok, elküldve szolgálatra mindazokért, akik örökölni fogják az üdvösséget? (Zsidókhoz írt levél 1,13–14) E mennyei üzenet mindazoknak küldetett, akik örökölni fogják az üdvösséget. Az angyalok ténylegesen eljönnek világunkba, és nem mindig láthatatlanok. Néha eltakarják angyali megjelenésüket, emberi alakban jelennek meg, beszélgetnek az emberekkel, és megvilágosítják őket.

Az angyalok Isten igaz, őszinte szívű földi szolgáival együtt segítik a döntés előtt állókat. (29. kézirat, 1900)

Ha angyalok hirdetnék az evangéliumot az emberek helyett, akkor nem maradnának egész területek sötétségben és a halál árnyékában. Ha az ő munkájuk lett volna – amiképpen az ég közepén repülő angyal ábrázolja –, hogy hirdessék az evangéliumot a föld lakosainak – azonban az Úr semmit sem tesz az ember közreműködése nélkül. Ha kifejezhetnénk szavakkal azt a mély érdeklődést, melyet az angyalok tanúsítanak az ember iránt, akkor lelkesen szólnánk, hogy másokkal is megismertessük a menny üzenetét. (45. levél, 1892)

Isten szeretete nyilvánult meg abban, hogy a munkatársaivá tett bennünket. Mindazok, akikhez elérkezett a mennyei ihletés, megkapják az isteni megbízatást. Mi Isten munkatársai vagyunk, arra hívattunk el, hogy a szeretet követeiként képviseljük Teremtőnket. (21. kézirat, 1900)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor