Hűséges őrszemek

„Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül, és kiszabadítja őket.” (34. zsoltár 8)

Mennyei követek haladnak át országunkon, s igyekeznek megvigasztalni a szomorúakat, megoltalmazni a megátalkodottakat, hogy megnyerjék az emberek szívét Krisztusnak. Személyesen nem láthatjuk őket, mégis velünk vannak, hogy vezessenek, védjenek és irányítsanak bennünket. (…)

Az angyalok mennyei légkört teremtenek körülöttünk, s a láthatatlan és örökkévaló felé irányítják figyelmünket. Szemünk nem látja őket, a mennyeieket csak lelki látással szemlélhetjük, a mennyei hangok harmóniáját csak lelki fülünkkel hallhatjuk. (…)

Ismét angyalok beszéltek az emberekkel, amiképpen ember beszél a barátjával, és biztos helyre vezették őket. Az angyalok bátorító szavai újra és újra megerősítették a hűségesek lankadó lelkét, s gondolataikat a földi események fölé emelték, hogy hit által szemléljék a fehér ruhákat, aranykoronákat, a győzelem pálmaágait, amelyeket elnyernek a győztesek, amikor majd a mennyei trón előtt állnak.

Az angyalok feladata az, hogy közel jöjjenek a megpróbáltakhoz és megkísértettekhez. Fáradhatatlanul munkálkodnak mindazokért, akikért Krisztus meghalt. (Az apostolok története, 152–154. o.)

Az angyalok mindig jelen vannak ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Azok mellett állnak, akiknek a leghevesebb harcot kell vívniuk természetük és örökölt hajlamaik ellen, s akiknek otthoni körülményeik a legcsüggesztőbbek. (Review and Herald, 1895. április 6.)

A mennyei angyalok feladata mindazok vezetése, oltalmazása és irányítása, akik örökölni fogják az üdvösséget. A hűséges őrszemek figyelnek ránk, hogy helyes utakra vezessenek bennünket. (Youth’s Instructor, 1901. február 14.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor