Jóra késztetnek bennünket

„Az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban.” (9. zsoltár 11)

Jézus Krisztus minden követőjének van őrzőangyala. A mennyei őrizők megoltalmazzák az igazakat a gonosz hatalmától. Ezt Sátán is tudja, ezért így szólt: „Vajon ok nélkül féli Jób az Urat? Nem vetted-e körül őt magát, házát és mindenét, amije van?” (Jób könyve 1,9–10) A zsoltáríró szavai bemutatják, ki az, aki által Isten megoltalmazza népét: „Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül, és kiszabadítja őket.” (34. zsoltár 8)

Isten gyengéd szeretetet tanúsít népe iránt. Láttam, hogy Isten angyalai kiterjesztik szárnyaikat a hívők felett. Mindegyiküknek van egy kísérő angyala. Amikor a hívők sírtak csüggedtségükben, vagy veszélyben voltak (…), az angyalok a szent városban abbahagyták éneküket. Minden angyal sírt (…). Ha azonban Krisztus hívei az előttük levő jutalomra tekintettek, és megdicsőítették Istent, hálát adva Teremtőjüknek, akkor az angyalok hárfáikon játszva hangosan énekelték: Alleluja!, és a mennyben visszhangzott a gyönyörű szép ének. (Early Writings, 39. o.)

Isten megparancsolta angyalainak, hogy őrködjenek felettünk: ha őrizetük alá helyezzük magunkat, akkor minden veszélyben mellettünk fognak állni. Ha tudtunkon kívül abban a veszélyben forgunk, hogy rossz hatással vagyunk másokra, az angyalok jóra késztetnek bennünket, segítenek megtalálni a megfelelő szavakat, és befolyásolják tetteinket. Így a környezetünkben élőkre gyakorolt hatásunk csendes és tudtunkon kívüli lehet, mégis hatalmas erő nyilvánul meg benne, amely másokat is Krisztushoz vonz. (Review and Herald, 1906. február 15.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor