A végtelen fejlődés lehetősége

„Akikkel Isten meg akarta ismertetni, milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy Krisztus tibennetek van, a dicsőségnek ama reménysége.” (Kolossébelieknek írt levél 1,27)

„Krisztus tibennetek van, a dicsőségnek ama reménysége” – e titok ismerete a kulcs: megnyitja az ember számára a világegyetem kincseit, a végtelen fejlődés lehetőségeit.

Ezt a fejlődést úgy érjük el, ha megismerjük Isten jellemét, amint kibontakozik előttünk a Biblia lapjain, s az írott Ige dicsősége és titka feltárul előttünk. Ha teljesen megérthetnénk Istent és Igéjét, akkor nem fedezhetnénk fel további igazságokat, nem juthatnánk nagyobb ismeretre, és nem fejlődhetnénk tovább. Hála Istennek, ez nem így van. Mivel Isten végtelen, és Őbenne van a bölcsesség minden kincse, ezért az egész örökkévalóságon át kutathatjuk, mégsem meríthetjük ki bölcsességének, jóságának és hatalmának gazdagságát. (Nevelés, 172. o.)

Aki üdvösségre szeretne jutni, olyan komolysággal és tetterővel törekedjék az elnyerésére, mintha földi kincseket keresne, s így eléri célját.

Mindazoknak, akik az üdvösség részeseivé váltak e világon, és akik remélik, hogy részesülnek Isten országának dicsőségében a mennyben, Krisztussal együtt kell gyűjteniük. Mindenkinek éreznie kell, hogy felelős önmagáért. Ha megőrizzük keresztény életmódunkat, Jézus, a dicsőségnek ama reménysége bennünk fog élni, s örömmel dicsérjük Őt, mert jelenléte felüdít bennünket. A Mester ügye szívügyünk, drága nekünk. Erőről erőre kell jutnunk, minden erőnket felhasználva Isten ügyének előre viteléért. (Bizonyságtételek, X. köt., 179. o.)

Az igaz hívő élete a szívében lakozó Megváltót mutatja be környezetének. Legyünk bizonysága a krisztusi kegyelem hatalmának! (Bizonyságtételek, VIII. köt., 67. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video