Miért jött Jézus a Földre?

„Nem olyan Főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett hozzánk hasonlóan mindenekben, de anélkül, hogy bűnt követett volna el.” (Zsidókhoz írt levél 4,15)

Megváltónk eljövetele a Földre a legnagyobb esemény volt nemcsak e világ, hanem az egész világegyetem számára. Jézus eljött, hogy magára vegye emberi természetünket, s így meg legyen kísértve mindenben, ugyanúgy, mint mi, mégis a tökéletes tisztaság és folt nélküli jellem példáját mutassa be a világnak. Mivel hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenekben, képes együtt érezni velünk. Könyörül és segít a gyermekeken és fiatalokon, mert Ő is volt gyermek, ismer minden próbát és kísértést, amely a gyermekeket veszélyezteti.

Jézus szemeiben szeretet ragyogott, amely a mennyei udvarok elhagyására késztette Őt, s lejött a Földre, hogy meghaljon a bűnös emberek helyett. Nemcsak az engedelmeseken és szeretetreméltókon könyörült, hanem azokat is szerette, akik makacsok és romlottak voltak. Jézus nem változott meg, Ő „tegnap és ma és örökké ugyanaz” (Zsidókhoz írt levél 13,8). Ma is könyörül rajtunk, szereti a tévelygőket, szeretné magához vonzani és isteni segítségében részesíteni őket. Tudja, hogy démoni hatalom küzd minden emberben az uralom elnyeréséért, azonban Jézus azért jött, hogy megtörje Sátán hatalmát, és szabadon bocsássa a foglyokat.

Krisztusban az Atya jelleme nyilatkozott meg. Amikor a gyermekek Jézusra néztek, szeméből tisztaság és jóság ragyogott feléjük. Tekintete szelídséget, alázatosságot, szeretetet és tekintélyt sugárzott. Habár minden szava, minden mozdulata és arckifejezése isteni felsőbbségét, hatalmát tükrözte, magatartását mégis alázatosság jellemezte. Egy célért jött: az elvesztettek megmentéséért. (Youth’s Instructor, 1892. június 23.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor