Jézus Krisztus engedelmessége

„És aláment velük, és elment Názáretbe, és engedelmes volt irántuk… És Jézus gyarapodott bölcsességben és testének állapotában, s az Isten és emberek előtti kedvességben.” (Lukács evangéliuma 2,51–52)

Habár Jézus Krisztus tudatában volt szent küldetésének és Istenhez való magasztos viszonyának, mégsem hanyagolta el a hétköznapi kötelességek teljesítését. Ő volt a világ Teremtője, mégis elismerte földi szülei tekintélyét, teljesítette kívánságukat, és húsvét után visszatért velük Jeruzsálemből.

Alárendelte magát a szülői tekintély korlátozásainak, s elismerte fiúi, testvéri, baráti és állampolgári kötelezettségeit. Tiszteletteljes udvariassággal engedelmeskedett földi szülei akaratának. Ő volt a mennyei Felség, akinek parancsait az angyalok örömmel teljesítették – most pedig készséges szolga és engedelmes fiú volt.

Jézust semmilyen befolyás sem térítette el a tőle, mint fiútól elvárt hűséges szolgálat teljesítésétől. Semmi rendkívülit nem szándékozott tenni, hogy megkülönböztesse magát a többi fiataltól, vagy kinyilatkoztassa mennyei születését. Jézus megfontolt, önmegtagadó, szelíd, vidám, kedves és mindig engedelmes volt.

A szülők és gyermekek fontos tanítást meríthetnek a Jézus Krisztus gyermekkoráról és fiatalkoráról szóló bibliai leírásból. Ő a mi Példaképünk mindenben. Az a tény, hogy gyermek- és ifjúkora kevés figyelemben részesül, tanításul szolgál a szülők és gyermekek számára, hogy minél nyugodtabban és észrevétlenebbül telik el ez az időszak, minél természetesebb és minél inkább mentes minden mesterkélt izgalomtól, annál biztonságosabb a gyermek számára, s annál inkább segíti a tiszta jellem, a természetes egyszerűség és az igazi erkölcsi értékek kialakulását. (The Youth’s Instructor, 1873. február)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video