Jézus ifjúkora

„A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, betelve bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta.” (Lukács evangéliuma 2,40)

Csodálatos jelentőségű Jézus gyermekkorának e rövid feljegyzése. Atyja orcájának világosságában „növekedett bölcsességben és testének állapotában, s az Isten és emberek előtti kedvességben”. Érdeklődő és nagyon értelmes volt, s korát meghaladóan megfontolt és bölcs. Jelleme tiszta volt és kiegyensúlyozott. Testi-lelki erői fokozatosan fejlődtek, lépést tartva a gyermekkor törvényszerűségeivel.

Jézus rendkívül szeretetreméltó gyermek volt. Mindig készségesen sietett mások szolgálatára. Türelmét semmi nem zavarhatta meg. Igazságérzete erős volt, sohasem áldozta fel semmiért a feddhetetlenséget. Elveihez szilárdan ragaszkodott. Önzetlen, udvarias és kedves volt.

Édesanyja komolyan figyelte Jézus erőinek kibontakozását és jelleme tökéletesedését. Türelemmel és szeretettel igyekezett bátorítani és tanítani. (…)

Jézus az édesanyjától és a próféták írásaiból tanult a mennyeiekről. Ugyanazon szavakat, amelyeket Ő maga szólt Mózesnek, Izráel számára, most édesanyjától hallotta. Amikor ifjúvá serdült, nem látogatta a rabbiiskolákat, nem volt szüksége az ottani nevelésre, mert Isten volt a tanítója. (…)

Mivel hozzánk hasonlóan szerezte ismereteit, mély igeismerete megmutatja, milyen szorgalmasan tanulmányozta Isten Igéjét fiatalkorában. (…) Folyamatosan növekedett a kegyelemben és az igazság ismeretében. (Jézus élete, 68–70. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor