Őrizőnk és gyógyítonk, Jézus Krisztus

„Mindenben hasonlatosnak kellett lennie a testvéreihez, hogy könyörülő legyen és hű főpap az Isten előtti dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.” (Zsidókhoz írt levél 2,17)

Legidősebb Testvérünk az örökkévaló királyiszékben ül (Lukács evangéliuma 20,42–43; 110. zsoltár 1), és figyelmesen fordul minden ember felé, aki feltekint Őrá, mint Megváltóra. Tapasztalatból ismeri az emberiség gyengeségeit, szükségleteit, és hogy milyen ereje van a kísértéseknek. Ő őrködik feletted, Isten remegő gyermeke! Kísértések vesznek körül? Jézus Krisztus megszabadít. Erőtlen vagy? Jézus megerősít. Tudatlan vagy? Jézus megvilágosít. Meg vagy sebezve? Jézus meggyógyít. Az Úr, aki számon tartja a csillagokat, lehajol hozzánk, meggyógyítja a megtört szíveket, és bekötözi a sebeket.

Bármi legyen aggodalmaid oka, kerülj bármilyen próbába, tárd az Úr elé ügyedet! Lelkedet megerősíti, hogy kitarthass. Az út megnyílik előtted, hogy kimenekülj a zűrzavarból és a nehézségekből. Minél gyámoltalanabbnak és gyengébbnek érzed magadat, annál erősebb leszel Krisztus erejében. Minél nehezebbek a terheid, annál áldottabb lesz a nyugalmad, ha átadod ezeket Teherhordozódnak.

A körülmények elszakíthatják egymástól a barátokat, azonban semmilyen körülmény vagy távolság nem választhat el bennünket Megváltónktól. Akárhol lehetünk, Ő mellettünk áll, hogy segítsen, támogasson, megőrizzen és megvidámítson bennünket. Jézus Krisztus odaadóbban szereti megváltottait, mint az édesanya gyermekeit. Kiváltságunk, hogy megpihenjünk és megnyugodjunk Jézus szeretetében, és elmondhassuk: „Én Őbenne bízom, mert az életét adta értem.”

Az emberi szeretet megváltozhat, de Krisztus szeretete soha nem változik. Amikor segítségért kiáltunk hozzá, kinyújtja értünk a kezét, hogy megszabadítson. (The Ministry of Healing, 71–72. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor