Jézus a mi tökéletes példaképünk

“Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyván, hogy az Ő nyomdokait kövessétek, aki bűnt nem cselekedett, sem szájában álnokság nem találtatott.” (Péter apostol I. levele 2,21–22)

Jézus Krisztus mindenben a példaképünk. Isten gondviselése által gyermekéveit Názáretben töltötte, ahol a gonoszság áradatában állandó kísértésnek volt kitéve. Őrizetre volt szüksége, hogy tiszta és hibátlan maradjon a sok bűn közepette. Nem Krisztus választotta magának ezt a lakóhelyet. Mennyei Atyja jelölte ki számára, s jelleme itt próbáltatott meg. Jézus gyermekkorában kemény próbákon, nehézségeken és szenvedéseken ment keresztül, hogy tökéletes jellemet fejlesszen, s tökéletes példakép lehessen gyermekek, fiatalok és felnőttek számára.

Megváltónk az élete által mutatta be, hogy a tisztaság és a ragaszkodás a mennyei alapelvekhez nem függ a nehézségektől, szegénységtől és az ellenségeskedésektől. A próbákat és nélkülözéseket, amelyek miatt sok fiatal panaszkodik, Jézus zúgolódás nélkül viselte el. Éppen a próbák alatti fegyelmezésre van szüksége a fiataloknak, mert ez szilárdítja meg jellemüket, és ez teszi hasonlóvá őket Krisztushoz. Így válnak erős lelkűekké, hogy ellenálljanak a kísértéseknek. Sátán csalásai nem győzik le a fiatalokat, ha elkülönülnek azok befolyásától, akik félre akarják vezetni őket, és meg akarják rontani erkölcsüket. Istenhez imádkozva bölcsességet és kegyelmet nyernek, hogy elviseljék a szenvedéseket és a földi élet komor valóságát, s győzzenek. Az Isten iránti hűség és a lelki nyugalom csak éberség és ima által őrizhető meg. Krisztus élete a kitartó tetterő példája volt, amelyet nem gyengített el a gyalázás, gúny, nélkülözés, és semmilyen viszontagság. Olyan mértékben növekszik a bátorságunk, állhatatosságunk, kitartásunk és lelkierőnk, amilyen mértékben megőrizzük jellemünk feddhetetlenségét a csüggesztő körülmények között. (Youth’s Instructor, 1872. március)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor