Iisten a természetben

„Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.” (19. zsoltár 2)

Isten körülvett bennünket a természet gyönyörű képeivel, hogy felemeljék lelkünket és felkeltsék érdeklődésünket. Istennek az a szándéka, hogy a természet szépségeit összekapcsoljuk az Ő jellemével. Ha komolyan tanulmányozzuk a természet könyvét, gazdag forrásnak bizonyul számunkra ahhoz, hogy Isten végtelen szeretetéről és hatalmáról elmélkedhessünk.

A mennyei Művész ráfestette az ég vásznára a lenyugvó nap dicsőségét, feldíszítette az egeket arannyal, ezüsttel és karmazsinnal, mintha feltárulnának az ég kapui, hogy szemlélhessük ragyogását, és képzeletünk megragadja dicsőségét. Sokan gondtalan közönnyel fordulnak el e mennyei képtől. Nem ismerik fel Isten végtelen szeretetét és hatalmát az egekben látható, mindent felülmúló szépségekben, de szinte önkívületi állapotba kerülnek, amikor a mennyei Művész képeinek utánzatát a tökéletlen festményeken szemlélhetik.

A világ Megváltója a szabad természetet választotta arra, hogy tanítsa az embereket. A ligeteket és a tengerpartot választotta, a változatos tájakat, amelyek által Isten országának igazságait szemléltethette.

Figyeld meg a természet szép és csodálatos jelenségeit! Gondolj arra, milyen csodálatosan alkalmazkodnak nemcsak az ember, hanem minden élőlény szükségleteihez, hogyan járulnak hozzá a boldogságunkhoz. A napfény és az eső, amely megvidámítja és felüdíti a földet, a dombok, tengerek és síkságok mind a Teremtő szeretetéről beszélnek nekünk. Isten fakaszt a bimbóból virágot, és érlel gyümölcsöt. Ő az, aki ellát bennünket, a teremtményeit mindazzal, amire szükségünk van. (Bible Training School, 1908. november)

Szívünk gyorsabban ver, új és mélyebb szeretet tölti be, az áhítat és tisztelet érzete, amikor Istent szemléljük a természetben. (The Signs of the Times, 1874. június 4.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video