Isten gondoskodik rólam

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, megsegítelek, sőt igazságom jobbjával támogatlak.” (Ésaiás próféta könyve 41,10)

Mennyei Atyánk tevékeny kapcsolatban áll az univerzum minden részével. A jelkép szerint lehajol a Föld lakóihoz – figyel minden kimondott szóra, hall minden sóhajt, minden imát, figyelemmel kíséri minden tettünket.

Isten mindig gondoskodott népéről. Jézus Krisztus arra tanította követőit, hogy a figyelem, amelyet Isten tanúsít a teremtményei iránt, ugyanúgy kiterjed mindenre, mint a gondosság, amelyet Alkotónk a teremtéskor nyilvánított ki. Jézus felhívta tanítványai figyelmét az ég madaraira: egyetlen veréb sem esik a földre anélkül, hogy mennyei Atyánk észre ne venné. Ha pedig a kis verébre is gondja van, akkor biztos, hogy becsesebbek számára azok, akikért Krisztus meghalt. Az ember értékes Isten szemében – ez a Golgota keresztjén válik nyilvánvalóvá.

Isten kegyelme és az elbukott emberiség iránt érzett szeretete végtelen, és folyamatosan árad a Föld lakói felé. (The Signs of the Times, 1898. november 17.)

Igaz, hogy érnek bennünket csalódások, és számítanunk kell a megpróbáltatásokra, azonban minden ügyünket, akár kicsi, akár nagy, bízzuk hittel Istenre. Őt nem ejti zavarba panaszaink sokasága, és nem terheljük túl a gondjainkkal. Figyelmes gondoskodása kiterjed minden emberre, minden otthonra. Érdekli mindaz, ami gyermekeivel történik, és együtt érez velünk minden bánatunkban. Számon tart minden könnyet, és megindul erőtlenségünkön. A szenvedések és a próbák a mi érdekünkben munkálják bennünk az Ő szeretetből fakadó szándékának megvalósulását, hogy elnyerjük szentségét, és részesüljünk abban az örömben, amely Teremtőnk jelenlétében rejlik. (Bible Echo, 1889. szeptember 1.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor