Isten figyel rám

„Te, Isten, látsz engem.” (Mózes I. könyve 16,13)

Semmi sem történik égen és földön a Teremtő tudta nélkül. Ő, akitől birodalmak sorsa függ, lankadatlan éberséggel őrködik, és „szabadulást ad a királyoknak” (144. zsoltár 10), „mert Istené a földnek pajzsai” (47. zsoltár 10). A szegény ember felett éppen olyan figyelmesen őrködik, mint a fejedelem felett.

Állandóan munkálkodik teremtményei érdekében. Számtalanszor közbelép, hogy elhárítsa a halált, s biztonságban megőrizzen férfiakat, nőket és gyermekeket, amikor Sátán súlyos bajt és szerencsétlenséget akar okozni nekik.

Isten csodálatosan megáldotta ezt a világot. Az embereket elárasztja kegyelmi ajándékaival, gondviselése őrködik felettük, és oltalmazza őket. A menny legdrágább kincseivel ajándékoz meg bennünket. (Australasian Union Conference Record, 1902. január 1.)

Isten név szerint ismer téged. Ismeri életed minden mozzanatát, minden tettedet. (14. kézirat, 1894)

Isten ismeri minden gondolatodat, minden szándékodat, tervedet, indítékodat. Amiképpen a művész vászonra festi az arc vonásait, úgy örökítik meg mindnyájunk jellemvonásait a menny könyveiben. Istennél tökéletes fényképfelvétel található minden ember jelleméről. (The Signs of the Times, 1901. július 31.)

Isten azt akarja, hogy ismerd fel az Ő jelenlétét. Békessége, vigasztalása, kegyelme és öröme ragyogó, áldott napfénnyé változtatja a halál árnyékát. Az emberi szívet csak Isten őrizheti meg a bűntől. A szolgáló angyalok segítenek megnyitni lelki szemünket és szívünket, hogy szemléljük Isten törvényének csodálatos voltát, és a természet világában megnyilvánuló csodákat, s az örökkévaló igazságokat, amelyeket a Szentlélek kinyilvánított. (14. levél, 1900)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor