Isten velem van

“A seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk!” (Zsoltár 47:7)

Immánuel, Isten velünk – ez hitünk erős alapja. Élő reménység a hívő keresztény számára, a halhatatlanság ígéretével! Isten velünk van Jézus Krisztusban, és kísér bennünket a menny felé vezető utunk minden lépésénél. A Szent Lélek velünk van mint vigasztaló és vezető, hogy enyhítse bánatunkat és megoltalmazzon a kísértések közepette. „Óh, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége!” (Római levél 11,33) (31. levél, 1892)

Isten megparancsolta Mózes által Izráelnek: „Készítsenek nekem szenthelyet, hogy közöttük lakozzam” – és az Úr e szenthelyen lakozott, népe körében. A pusztában, a vándorlás idején velük volt jelenlétének ez a jelképe. Ugyanígy állította fel sátorát Krisztus is a mi táborhelyünkön, hogy közöttünk lakozhasson, és megismertessen bennünket isteni jellemével és életével. (…)

Amióta Jézus eljött, hogy velünk lakozzon, tudjuk, hogy Isten ismeri próbáinkat, és együtt érez velünk minden szomorúságunkban. Ádám minden fia és leánya megértheti, hogy Teremtőnk a bűnösök barátja.

„Isten velünk” – ez a biztosítéka a bűnből való szabadulásunknak, és erőt ad, hogy engedelmeskedni tudunk a menny törvényének. (Jézus élete, 23–25. o.)

Jézus Krisztus azokat az igazságokat mutatta be és tanította, amelyek megértésére nagy szükségünk van, hogy Isten mindig velünk lehessen. Teremtőnk minden földi otthon lakója, mindenről tud, ami e világon történik. Ismeri azokat a gondolatokat, melyek megszületnek elménkben, és amelyeket elfogadunk. Hall minden szót, amelyet az emberek kimondanak. Ott jár és munkálkodik értünk életünk minden vállalkozásában. Ismeri minden tervünket és minden cselekedetünket. (Review and Herald, 1899. május 30.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video