A teremtés emlékünnepe: A szombat

„Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt!” (Mózes II. könyve 20,8)

A negyedik parancsolat ezzel a szóval kezdődik: „Megemlékezzél!” A szülők maguk is emlékezzenek meg a szombatnapról, hogy megszenteljék. Ha ezt teszik, megfelelő tanítást adnak gyermekeiknek, hogy tiszteljék Isten szent napját. Egész héten tartsuk szem előtt a Teremtőnk által megszentelt szombatot, hogy ezt a napot az Úr szolgálatára szenteljük. (57. kézirat, 1897)

Tegyük a szombatot a hét legkedvesebb, legáldottabb napjává! A szülők foglalkozzanak a gyermekeikkel, olvassák fel nekik a legvonzóbb bibliai történeteket. Tanítsuk meg gyermekeinket a szombat iránti tiszteletre, hogy Isten parancsolata szerint tartsák meg ezt a napot. A szombatot gyönyörűségessé tehetjük, ha figyelünk Teremtőnk szavára. Felkelthetjük iránta gyermekeink érdeklődését jó olvasmányok által, és az üdvösségükről beszélgetve. (Review and Herald, 1885. április 14.)

Mindenkinek legyen alkalma kimenni a szabadba szombatnapon! A fiatalok legyenek kapcsolatban Istennel a természet szépségeit szemlélve. Hívjuk fel a figyelmüket Isten emberek iránti szeretetére az Ő teremtett művei által. Ha gyönyörködünk a csodálatosan szép természetben, amelyet Isten teremtett, rávezethetjük gyermekeinket, hogy gyengéd, szerető Atyának tekintsék Teremtőnket. (Bizonyságtételek, II. köt., 583–584. o.)

A szombat az aranykapocs, amely Istent egyesíti népével. (…)

Örök üdvösséget nyerünk, ha a szombatot szentül megtartjuk az Úrnak. (Bizonyságtételek, VI. köt., 351–356. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video