Tisztelet Isten háza iránt

„Tartsátok meg szombatjaimat, és tiszteljétek szent helyemet, én vagyok az Úr.” (Mózes III. könyve 19,30)

Isten fenséges és szent. Az alázatos, hívő keresztény számára Isten földi háza – a hely, ahol népe istentiszteletre gyűlik össze – a menny kapuja. Az Istent dicsérő énekek, a Krisztus szolgái által elmondott szavak Isten eszközei arra, hogy egy népet készítsenek elő a mennyei gyülekezet magasztos istentiszteletére. (Youth’s Instructor, 1896. október 8.)

Amikor belépünk az istentisztelet helyére, viselkedjünk tisztelettudóan. Csendesen foglaljuk el helyünket. Közönséges beszédet, sugdolózást, nevetgélést ne engedjünk meg az imádkozás házában, se istentisztelet előtt, se utána.

Ha várnunk kell néhány percet az istentisztelet megkezdéséig, csendesen elmélkedve őrizzük meg az áhítat lelkületét. Szívünket emeljük fel imában Istenhez, hogy az istentisztelet áldást árasszon ránk, s a jelenlévők meggyőzésére és megtérésére vezessen. Gondoljunk arra, hogy mennyei küldöttek időznek ebben a házban. Nyugtalanságunk miatt az Istennel való érintkezés sok drága alkalmát veszítjük el, ha nem vagyunk jó hatással másokra az elmélkedés és imádkozás jó példája által.

Tegyétek kedvessé és magasztossá gyermekeitek előtt a kereszténységet, segítsétek őket, hogy tapasztalatokat szerezhessenek Jézussal! Oktassátok őket arra, hogy tanúsítsanak tiszteletet Isten háza iránt. Amikor belépnek Isten templomába, szívüket hassa át a gondolat, hogy Isten van itt jelen, ez az Ő háza. Tiszta gondolatokra és szándékra van szükségünk, hiszen ez az a hely, ahol Isten találkozik népével és megáldja követőit.

Szülők és gyermekek egyaránt fegyelmezetten és tisztelettel lépjenek be a szent hajlékba. (Bizonyságtételek, V. köt., 492–493. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor