Isten képviselői

„Az Úr, az ő atyáik Istene elküldte hozzájuk követeit jó idején, mert részvéttel volt az Ő népe és lakhelye iránt. De ők Isten követeit kigúnyolták, az Ő beszédét megvetették, és prófétáival gúnyt űztek, míg végül haragja felgerjedt népe ellen, és többé nem volt segítség.” (Krónikák II. könyve 36,15–16)

Pál úgy mutatja be Isten követeinek munkáját, mint amelynek a célja az, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban (Kolossébelieknek írt levél 1,28).

A fiatalok nevelése és képzése olyan legyen, hogy felébressze bennük a szent iránti tiszteletet, és szent áhítatra ihlesse őket Isten házában. Sokan, akik a mennyei Király gyermekeinek vallják magukat, nem értékelik igazán az örökkévaló dolgok szentségét.

Ritkán tanítják őket arra, hogy a lelkész Isten követe, s az általa hirdetett üzenet Isten egyik eszköze az emberek üdvössége érdekében. Ezért mindazok számára, akik meghallhatják ezt az üzenetet, élet illata lesz az életre, vagy halál illata a halálra (Korinthusi II. levél 2,15–16).

Sokan bírálják otthon az istentiszteletet, egyes kijelentéseket helyeselnek, más megfogalmazásokat kárhoztatnak. Ha az Ige szolgálatában a szónok hibát követ el, ne merészeljük ezt felhánytorgatni! Csak a jó munkájáról beszéljünk, a jó gondolatokról, amelyeket említett, mert ezekre úgy kell figyelnünk, mint amelyek Istentől származnak.

Ha az igazi istentisztelet helyes elveit nem fogadjuk el, közönségessé tesszük, ami szent és örökkévaló. Így az igazság hitvallói megsértik Istent, és gyalázatot hoznak a vallásra. Alantas felfogásukkal sohasem tudnák értékelni a tiszta és szent mennyet, és nem készülnek fel arra, hogy csatlakozzanak a mennyei udvarokban élő imádkozókhoz, ahol minden tiszta és tökéletes, s mindenki teljes tiszteletet tanúsít Isten és szent akarata iránt. (Bizonyságtételek, V. köt., 496–500. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor