Isten igéjének tisztelete

„Engedelmeskedjetek az én szómnak, és én Istenetekké leszek, ti pedig az én népemmé lesztek, s mind csak azon az úton járjatok, amelyre utasítottalak titeket, hogy jól legyen dolgotok.” (Jeremiás próféta könyve 7,23)

Mindnyájunknak tiszta látásra van szükségünk, hogy igazán megismerjük a megváltás tervét. Szükségünk van arra, hogy szívünket átjárja a Megváltó szeretete. Amikor a Szentírást kutatod, az élet Igéjéből táplálkozol, ezért gondolj arra, hogy a Biblia által Isten szól a lelkedhez. A Bibliában Isten tanácsát halljuk az élet minden fontos kérdésével kapcsolatban. Útmutatásai az örök érdekeinket tartják szem előtt, és a földi dolgokkal kapcsolatban is sokat tanulhatunk belőlük. Tanításai mindig megfelelnek különleges körülményeinknek, előkészítenek bennünket a próbák elviselésére, és alkalmassá tesznek Istentől kapott feladataink elvégzésére. (94. levél, 1893)

A Biblia Isten hangján szól hozzánk, éppen olyan bizonyosan, mintha a saját fülünkkel hallhatnánk az Úr szavát. Ha felismernénk ezt, milyen áhítattal tudnánk megnyitni Isten Igéjét, és milyen komolyan kutatnánk tanításait! A Szentírás olvasását és a róla való elmélkedést a Mindenható előtti önvizsgálatnak tekintenénk. (The Signs of the Times, 1906. április 4.)

Isten Igéjét tisztelettel és őszinte vágyakozással nyissuk meg, hogy megismerjük Isten ránk vonatkozó akaratát. Így mennyei angyalok vezetnek bennünket a Biblia-tanulmányozás során, és megértjük, hogy Isten szól hozzánk Igéjében. A Mindenható fogadótermében vagyunk. Isten jelenlétében Krisztus elfoglalja az Őt megillető helyet a szívünkben. (The Signs of the Times, 1906. március 28.)

Mutasd meg, hogy tiszteletben tartod és megbecsülöd a hitedet azáltal, hogy tisztelettel beszélsz a szent dolgokról. Soha ne engedjük meg, hogy könnyelmű vagy tréfás kifejezés hagyja el ajkunkat, amikor a Szentírás szavait idézzük. Ha kezedbe veszed a Bibliát, gondolj arra, hogy szent földön állsz. (Fundamentals of Christian Education, 194–195. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor