Isten tíz parancsa minden jó törvény alapja

„Mindenkit tiszteljetek, szeressétek a testvériséget, féljétek Istent! Tiszteljétek a királyt! Szolgák, engedelmeskedjetek gazdáitoknak, nemcsak a jóknak és kíméleteseknek, hanem a szívteleneknek is.” (Péter apostol I. levele 2,17–18)

Az apostol világosan elénk tárja, milyen magatartást tanúsítsanak a hívők a polgári hatóságok iránt: „Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak mint feljebbvalónak, akár helytartóknak, akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dicsérésére. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Isten szolgái. Mindenkit tiszteljetek, a testvériséget szeressétek, Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.” (Péter I. levele 2,13–17) (Az apostolok története, 522. o.)

Kötelességünk engedelmeskedni az ország törvényeinek, kivéve, ha ellenkeznek Isten magasabb rendű törvényével, amelyet jól hallhatóan jelentett ki a Sínai-hegyen, és saját ujjával vésett kőtáblákra. (…) Isten tíz parancsa képezi az alapját minden igaz és jó törvénynek. Akik szeretik Isten törvényét, azok alkalmazkodni fognak az országuk minden jó törvényéhez. (Bizonyságtételek, I. köt., 361–362. o.)

El kell ismernünk az emberi kormányzatot mint isteni rendelést: szent kötelességünk az iránta való engedelmesség a törvényesség keretein belül. Azonban ha rendelkezései ellenkeznek Isten akaratával, akkor „inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint embereknek”. Isten Igéje minden emberi törvényhozás felett áll, Teremtőnk rendelkezéseit ne tegyük félre az egyház vagy az állam előírásai kedvéért! Az „így szól az Úr” magasabb rendű, mint az „így szól az egyház” vagy „így szól az állam”. Krisztus koronáját a földi hatalmasságok koronái fölé kell helyeznünk.

Azonban nem szólhatunk megvetően a kormányzatról és a hatóságokról, kimondott vagy leírt szavainkat gondosan meg kell fontolnunk. (Az apostolok története, 69. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor