nnyítsük meg az idősek útját!

„Az ősz ember előtt állj fel, és a vén ember orcáját becsüld meg, és féld a te Istenedet.” (Mózes III. könyve 19,32)

Vannak olyan kötelességeink, szolgálataink, amelyeket ha megtagadunk, nem tarthatjuk meg Isten parancsolatait. Aki csak magának él, csak magára gondol és a saját érdekében tevékenykedik, az haszontalan szolgája Istennek.

Sorainkban nagyon sokan nyugtalanok, sokbeszédűek, uralomra törők. Önmagukat tolják előtérbe, nem tisztelik a kort, tapasztalatot és tisztséget. A gyülekezetnek nagy szüksége van a különféle talentumokkal és tapasztalatokkal bíró testvérek segítségére, szerény, nyugodt, csendes, istenfélő emberekre, akik nem a saját dicsőségükért hordozzák a terheket, hanem hogy szolgálatot tegyenek Mesterüknek, aki meghalt értük. Az ilyen jellemű testvérek nem gondolják, hogy levon valamit a méltóságukból, ha felállnak egy idős személy előtt, és tiszteletet tanúsítanak az ősz ember iránt.

Aki féli és tiszteli Istent, örömet talál abban, hogy megadja a tiszteletet másoknak. Az ember annyira felemelkedhet, hogy összekötő láncszemmé válhat menny és föld között. Tökéletes jellemmel került ki Teremtője kezéből, és olyan fejleszthető képességekkel, hogy ha az isteni befolyást egyesíti emberi erőfeszítéseivel, szinte egy angyal tevékenységi körébe emelkedhet fel, azonban ekkor sincs tudatában jóságának és nagyságának. (Bizonyságtételek, IV. köt. 339–340. o.)

Isten megparancsolta, hogy különleges tiszteletet tanúsítsunk az idősek iránt. Így szól: „Az ősz haj a dicsőség koronája, ha az igazság útján találják.” Megvívott harcokról és elnyert győzelmekről beszél, terhek hordozásáról és legyőzött kísértésekről ad jelentést. Elfáradt lábakról beszél, amelyek közelednek a sír felé. Olyan helyekről beszél, amelyek nemsokára megüresednek. Segítsetek a gyermekeknek, hogy gondolkozzanak ezen, akkor megkönnyítik az idősek útját udvariasságukkal, tiszteletteljes magaviseletükkel. (Nevelés, 244. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video