A nevelés legjobb módja

„Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád neked.” (Mózes II. könyve 20,12)

A nevelés legjobb módja, ha a gyerekek azt látják, hogy az apa tapintatos és figyelmes az anyával szemben, az anya pedig tiszteletet és megbecsülést tanúsít az apa iránt. Így a gyermekek tisztelni fogják édesapjukat és édesanyjukat. Azáltal engedelmeskednek majd az ötödik parancsolatnak, ha szeretetet látnak szüleikben.

A szüleink iránti kötelezettségünk sohasem szűnik meg. Krisztus ítélőszéke előtt az emberek két csoportja áll majd: az egyik azonosította céljait Krisztussal és a szenvedő emberiséggel, a másik semmibe vette Isten iránti kötelességeit, megbántotta felebarátját és meggyalázta Istent. Örökkévaló sorsukat az dönti el, amit megtettek vagy nem tettek meg Krisztusnak az Ő szentjei személyében. Amíg a szülők élnek, a gyermekek örömmel tiszteljék és becsüljék őket. Vigyenek vidámságot és napfényt idős szüleik életébe! Nincs jobb ajánlás egy gyermekről e világban, mint ha tisztelte szüleit, s nincs szebb feljegyzés róla a mennyei könyvekben, mint az, hogy szerette és tisztelte apját és anyját. (Review and Herald, 1892. november 15.)

A szülők olyan szeretetre és tiszteletre jogosultak, mint senki más. Az ötödik parancsolat nemcsak a szülők iránti tiszteletet és készséges engedelmességet kívánja meg a gyermekektől, hanem a szeretetet és kedvességet is, hogy enyhítsék gondjaikat, őrizzék hírnevüket, segítsék és támogassák őket időskorukban. (Youth’s Instructor, 1906. július 10.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor