Isten gyermekeinek közössége

„Íme, milyen gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben, együtt lakoznak!” (133. zsoltár 1)

A keresztény egység nagy erő. Hatalmas módon nyilvánítja ki, hogy akik ilyen közösségben élnek, Isten gyermekei. Ellenállhatatlan hatást gyakorol a világra, hogy az ember a saját természetében részesévé lehet az isteni természetnek, „kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon” (Péter apostol II. levele 1,4). Eggyé kell lennünk testvéreinkkel és Krisztussal, Krisztus által pedig Istennel. Akkor elmondhatják rólunk: „Ti pedig beteljesedtetek Őbenne.” (Efézusi levél 3,19)

A megváltás tervében mindenkinek megvan a kijelölt helye, munkája. Tétlenkedve senki sem lehet Krisztus testének tagja. (…) Isten népének sokféle feladata van, de mindegyikünkben ugyanaz a Lélek munkálkodik. A Krisztusért végzett minden munka legyen kapcsolatban a nagy egésszel! Összhangban kell együtt dolgoznunk. Mindnyájunkat az isteni hatalom kormányozzon, s tegyünk egységes erőfeszítéseket, hogy a körülöttünk élőket Krisztushoz vezessük. Együtt kell munkálkodnunk, együtt kell működnünk, mint egy jól egybeszerkesztett gépezetnek, amelynek minden része összefügg valamely másikkal, mégis önállóan működik. Foglaljuk el kijelölt helyünket, és végezzük el a ránk bízott munkát! Isten arra hív bennünket, hogy vegyük a Szentlelket, s jöjjünk össze egységben és testvéri szeretetben, hogy egy célért küzdjünk.

Semmi sem gyengíti annyira a gyülekezetet, mint a széthúzás és a viszály. Semmi sem harcol annyira Krisztus és az igazság ellen, mint ez a lelkület. (…)

Akinek szívében Krisztus lakozik, felismeri a testvére szívében lakozó Krisztust. Krisztus sohasem harcol Krisztus ellen. Megváltónk sohasem érvényesíti befolyását Megváltónk ellen. A keresztényeknek el kell végezniük a munkájukat, bármi legyen is az, az egész test tökéletesítése érdekében, a Szentlélek egységében. (The Signs of the Times, 1906. december 19.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor