Lakozzék Krisztus a szívünkben!

„Jézus ezt mondta nekik: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincsen élet tibennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik, és én is őbenne.” (János evangéliuma 6,53–56)

Krisztus testének evése és vérének ivása azt jelenti, hogy elfogadjuk Őt személyes Megváltónknak, hisszük, hogy megbocsátja bűneinket, és beteljesedünk Őbenne. Amikor szemléljük Megváltónk szeretetét és nála időzünk, s mintegy isszuk az Ő szeretetét, akkor természetének részeseivé válunk. Ami az eledel a testnek, az legyen Krisztus a lelkünknek. Az étel nem válik a testünk részéve, nem táplál bennünket, ha nem esszük meg. Így Krisztus sem érték számunkra, ha nem ismerjük meg Őt, mint személyes Megváltónkat. A csupán elméleti ismeret nem válik áldásunkra. Jézusból kell táplálkoznunk, be kell fogadnunk Őt a szívünkbe, úgy, hogy élete a mi életünkké legyen. Fogadjuk be szeretetét és kegyelmét, hogy a sajátunkká váljék! (Jézus élete, 389. o.)

Nem elég, hogy hiszünk Krisztusban, mint bűneink megbocsátójában, hanem hit által állandóan erőt és lelki táplálékot kell nyernünk tőle Igéje által. „A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.” (János evangéliuma 6,63) Jézus elfogadta Atyja törvényét, és megvalósította az életében: bemutatta a törvény szellemiségét, s nyilvánvalóvá tette áldásos hatását. (…) Krisztus követői részesülnek az Ő tapasztalatában. Be kell fogadnunk Isten Igéjét oly mértékben, hogy életünk és cselekedeteink mozgatórugójává váljék. Krisztus ereje által át változhatunk át az Ő képmására, hogy visszatükrözhessük isteni jellemtulajdonságait. (Pátriárkák és próféták, 277–278. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor