Isten ígéretei

„Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánság által van a világon.” (Péter apostol II. levele 1,4)

Isten könyvének minden ígérete bátorítás számunkra, hogy isteni természet részeseivé válhatunk. Teremtőnkre bízhatjuk magunkat, hihetünk Igéjében, és végezhetjük munkáját. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha elismerjük Krisztus istenségét. Ez a lehetőség értékesebb számunkra a világ minden kincsénél, semmi sem hasonlítható ehhez. Amikor megragadjuk Isten erejét, élő reménység tölt be bennünket, ezért teljesen Isten ígéreteire támaszkodunk, és a Krisztus által felkínált lehetőségeket elfogadva Isten fiaivá és leányaivá leszünk.

A menny a legdrágább kincsét adta, hogy isteni természet részeseivé lehessünk. Isten Fia letette királyi koronáját, és kicsiny gyermekként jött el földünkre. Kötelezte magát, hogy kezdettől mindvégig tökéletes életet él. Vállalta, hogy képviselni fogja az Atyát ebben az elbukott világban, és meghal az elveszett emberiségért. Milyen óriási feladat volt ez! (…) Alig tudok írni erről, olyan csodálatos!

Áldozatkész élete és szégyenteljes halála által Krisztus lehetővé tette számunkra, hogy megragadjuk istenségét, és kikerüljük a romlottságot, amely a kívánság által van e világon. (…) Ha részesei vagyunk isteni természetének, napról napra alkalmassá tesz arra az életre, amely csak Isten életéhez mérhető. Napról napra erősödik bizalmunk az Úr Jézus Krisztusban, s példáját követve egyre inkább hasonlóvá válunk Őhozzá, míg végül tökéletesen állhatunk meg előtte. (Review and Herald, 1906. július 26.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor