Isten éneke

„A magasságos egek szentjei átveszik az országot, és bírni fogják azt örökké és örökkön örökké.” (Dániel próféta könyve 7,18)

Isten azokat viszi be a mennybe, akik Jézus Krisztus kegyelme által megszentelődtek, és Krisztust mutatják be. Ha Megváltónk szeretete él a lelkünkben, akkor tapasztalni fogjuk, hogy el vagyunk rejtve Krisztussal Istenben. (…)

Isten énekléssel örvendez (Sofóniás próféta könyve 3,17) azoknak, akik imával, figyelmesen és szeretettel végzik Krisztus munkáját. Amikor Isten az Ő szeretett Fiának jellemét látja kialakulni népében, gyönyörködik gyermekeiben. Isten és a mennyei angyalok énekelve örvendeznek, ilyen embereket látva. A hívő bűnöst ártatlannak nyilvánítják, mivel bűnét Krisztus vette át. Krisztus igazságának köszönhetően az adós bocsánatot nyert, örök élet a része. (…)

„Isten szántföldje vagytok.” (Korinthusi I. levél 3,9) Amiképpen valaki örömet talál kertje művelésében, úgy talál Isten is gyönyörűséget hívő fiaiban és leányaiban. Egy kert állandó munkát igényel: a gazt el kell távolítani, új növényeket kell ültetni, a gyorsan növő ágakat le kell nyesni. Így munkálkodik az Úr is kertjéért, gondozva növényeit. Nem leli gyönyörűségét olyan fejlődésben, amely nem nyilvánítja ki a krisztusi jellem kegyelmi ajándékait. Jézus vére az embereket Isten drága tulajdonává tette. (…) Némely növények olyan gyengék, hogy alig van bennük élet – rájuk különös gonddal ügyel az Úr. (Review and Herald, 1897. augusztus 24.)

Azok juthatnak a mennybe, akiknek a jelleme a próbaidő során átalakult, és mennyei befolyást áraszt. A menny szentjeinek előbb ezen a földön kell szentekké lenniük. (The Signs of the Times, 1892. november 14.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor