Ha szeretnétek Krisztus munkatársai lenni…

„Legyetek tökéletesek, amiképpen a ti mennyei Atyátok is tökéletes.” (Máté evangéliuma 5,48)

Isten csak azokat fogadhatja el, akik elhatározták, hogy magas célt tűznek ki. Teremtőnk arra hív minden embert, hogy tegye meg a tőle telhető legjobbat. Erkölcsi tökéletességet kíván mindnyájunktól. Soha ne távolodjunk el az igazságtól azért, hogy alkalmazkodjunk örökölt hajlamainkhoz vagy rossz szokásainkhoz. Meg kell értenünk, hogy a jellem tökéletlensége: bűn. Minden nemes jellemtulajdonság Istenben lakozik, tökéletes, harmonikus egészet alkotva – ezért mindenki, aki elfogadja Jézus Krisztust személyes Megváltójának, abban a kiváltságban részesül, hogy elnyeri ezeket a jellemtulajdonságokat.

Ha szeretnénk Krisztus munkatársai lenni, törekedjünk a gondolkodásunk és testünk minden szervének tökéletesítésére. Az igazi nevelés a testi-szellemi-lelki erők és képességek előkészítése minden kötelesség elvégzésére; a test, az értelem és a lélek ránevelése Isten szolgálatára. Ez a nevelés megmarad az örök életre.

Jézus nem ígérte, hogy a tökéletes jellem elérése könnyű. A nemes, tiszta jellem nem örökölhető. Nem véletlenül nyerjük el, hanem csak saját erőfeszítéseink és Krisztus kegyelme által. Isten adja a talentumokat, az értelmi képességeinket, és mi fejlesztjük a jellemet, amely az „én” elleni kemény harc közben formálódik. Komolyan vizsgáljuk meg önmagunkat, és egyetlen fogyatékos jellemvonásunkat se tűrjük meg!

Ne hivatkozzunk arra, hogy nem tudjuk elhagyni a jellemhibáinkat! A nehézség a megszenteletlen szívből ered, és abból, ha nem akarjuk elfogadni Isten irányítását. (Krisztus példázatai, 330–331. o.)

Krisztus akaratának elfogadása a tökéletes férfiúság helyreállítását jelenti. (The Ministry of Healing, 131. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor