Kincs amelyet szétoszthatunk az emberek között

„Legyen az Úrnak, a mi Istenünknek szépsége mirajtunk!” (90. zsoltár 17)

Isten szereti a szépet, de legkedvesebb számára a szép jellem. A jellem szépsége nem vész el, hanem megmarad az örökkévalóság végtelen korszakain át. (Bible Echo, 1892. február 1.)

A mennyei Művész olyan széppé tette a liliomokat, hogy túlszárnyalják Salamon minden dicsőségét. Isten arra vágyik, hogy gyermekei jelleme Jézuséhoz hasonlóvá formálódjon. Amiképpen a napfény változatos, finom színárnyalatokat kölcsönöz a virágoknak, úgy részesíti Isten lelkünket az Ő jellemének szépségében.

Mindazok, akik Krisztus szeretetének, igazságának és békességének országát választják, és annak ügyét minden másnál fontosabbnak tartják, a mennyei világhoz kapcsolódnak, s minden áldást elnyernek, amelyre ebben az életben szükségük van. Isten gondviselésének könyvében, az élet könyvében mindnyájan kaptunk egy oldalt, mely életünk minden részletét tartalmazza. Isten sohasem feledkezik meg gyermekeiről, hajszálaikat is mind számon tartja. (Jézus élete, 313. o.)

Bármilyen nagy csodálatot keltenek a díszek és pompás külsőségek, Isten előtt értéktelenek. A láthatónál és időlegesnél többre értékeli a láthatatlant és az örökkévalót. A mulandó csak akkor értékes, ha az örökkévalót fejezi ki és mutatja be. A művészet legkiválóbb alkotásai sem olyan szépek, mint az a jellem, amely a Szentlélek munkálkodásának gyümölcse.

Krisztus eljött a Földre, és örökkévaló szeretetével ajándékozott meg bennünket – ezért azt a kincset, amelyet a Megváltónkkal fenntartott kapcsolat által nyerünk, nekünk is szét kell osztanunk az emberek között.

Különböznünk kell a világtól, mivel Isten gyermekeivé lettünk, s szeretné kinyilvánítani bennünk az Ő szeretetteljes jellemét. (The Ministry of Healing, 36–37. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor