Az egyetlen kincs amelyet magunkkal vihetünk

„Mivelhogy ilyen ígéreteink vannak, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelődésünket.” (Korinthusi II. levél 7,1)

Az igaz jellem egy egész élet munkája, imádkozva elmélkedés eredménye, amelyhez egy magasztos cél kapcsolódik. A jellem kiválósága a saját erőfeszítésed gyümölcse – bátoríthatnak barátok, de nem végezhetik el helyetted a munkát. A vágyakozás, sóhajtozás, álmodozás sohasem tehet téged jobbá. Istenbe kell kapaszkodnod. (Review and Herald, 1884. augusztus 26.)

Az otthon tűzhelyénél folytatott meghitt beszélgetések, az olvasott könyvek, az üzleti ügyek lebonyolításának módja mind eszközök a jellemünk fejlesztéséhez, és napról napra formálva bennünket, végül eldöntik örök sorsunkat. (Youth’s Instructor, 1893. november 23.)

A kiemelkedő szellemi képesség vagy a lángelme még nem jelent nemes jellemet, mert sokan, akik e tulajdonságok birtokosai, tökéletlen jelleműek. A hírnév sem tesz nemes jelleművé. Nemes jellem a lélek kiválósága, amely megnyilatkozik a magatartásunkban. (Youth’s Instructor, 1886. november 3.)

Az Isten hasonlatosságára átalakult jellem az egyetlen kincs, amelyet ebből a világból magunkkal vihetünk az örök életbe. Akik e világon Krisztus iskolájába járnak, magukkal visznek majd mennyei otthonukba minden szerzett készséget, és a mennyben is folyamatos fejlődésben lesz részük. (Üzenet az ifjúságnak, 100–101. o.)

A nemes jellem értékesebb az aranynál és ezüstnél. Nem befolyásolja a megfélemlítés vagy kudarc, és ama napon, amikor a földi vagyon megsemmisül, gazdagon kárpótol mindenért. A feddhetetlenség, határozottság és kitartás olyan erények, amelyek elérésére törekednünk kell, mert hatalommal ruháznak fel, erőt adva ahhoz, hogy jót tegyünk, ellenálljunk a gonosznak, és elviseljük az ellenségeskedést. (Counsel and Practice on Tithe, 225–226. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor