Az igazság győzni fog

„Nyissátok ki a kapukat, hadd vonuljon be az igaz nép, az igazság megőrzője!” (Ésaiás könyve 26,2)

Fogadjuk a szívünkbe Isten igazságát, és határozzuk el, hogy megvívjuk az Úr harcait, ha győztesen akarunk kikerülni az igazságért folyó végső küzdelemből – mert az igazság dicső győzelmet fog aratni. Ha igyekszel mások áldására szolgálni, Isten téged is megáld. Tegyük meg mindazt a jót, amit csak lehetséges, hogy megdicsőíthessük Istent, és embertársaink áldására lehessünk! (Review and Herald, 1891. május 5.)

A gyülekezet Isten eszköze az igazság hirdetésére, és különleges munkára nyert felhatalmazást az Úrtól. Ha a gyülekezet hűséges Istenhez és engedelmeskedik minden parancsolatának, akkor nyilvánvalóvá válik életében az isteni kegyelem fensége. Ha hű marad fogadalmához, ha tiszteli az Urat, Izrael Istenét, akkor nincs hatalom, amely megállhatna vele szemben.

Az apostolok szíve Istenért és az Ő ügyéért dobogott, s ez indította őket arra, hogy hatalmas erővel hirdessék az evangéliumot. Vajon ne tüzelje a mi szívünket is az elhatározás, hogy elmondjuk a körülöttünk élőknek a megváltó szeretet és a megfeszített Krisztus történetét? Minden keresztény kiváltsága, hogy ne csak várja, hanem siettesse is a Megváltó eljövetelét.

Ha a gyülekezet felölti Krisztus igazságának ruháját, és felbontja a világgal kötött minden szövetségét, akkor ragyogó, dicsőséges nap hajnala virrad rá. Isten ígérete biztos, mindörökké megáll: követőit örök tökéletességgé (Zsidókhoz írt levél 7,28) és sok nemzedék örömévé teszi. Az igazság, amelyet sokan megvetnek és visszautasítanak, győzni fog. Habár időnként látszólag késett, előrehaladását sohasem gátolhatták meg. Amikor Isten üzenete ellenállással találkozik, Ő megnöveli erejét, hogy nagyobb befolyást gyakorolhasson. Isteni erővel felruházva utat vág magának a legnagyobb akadályokon át, és legyőz minden nehézséget. (Az apostolok története, 600–601. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video