Az igazság átformál

„Uram, kicsoda tartózkodhat sátorodban? Kicsoda lakozhat szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól a szívében.” (15. zsoltár 1-2)

Mutassuk be az igazság alapelveit, és engedjük, hogy munkálkodjanak az emberek szívén. Leszedhetjük a leveleket egy fáról, ez még nem okozza a fa halálát, a következő évben a levelek ugyanolyan sűrűn kihajtanak, mint azelőtt. Azonban ha elvágjuk a fa gyökerét, akkor nemcsak a levelei hullanak le, hanem az egész fa elhal. Akik az igazságot az igazság iránti szeretetből fogadják el, meghalnak a világ számára, s isteni Urukhoz hasonlóan szelídek és alázatosak lesznek. Mihelyt igazzá válik a szívünk, Isten Igéjével összhangba kerül az életünk, a beszédünk és a viselkedésünk, az öltözködésünk is. Mindnyájunknak meg kell aláznunk magunkat a hatalmas Isten előtt. Bárcsak segítene bennünket, hogy szilárdan kövessük az örök igazságot! (Historical Sketches, 123–124. o.)

Az igazság átalakító befolyása megszentel bennünket, ezért szeretjük Isten parancsolatait. A félelem és kárhoztatás eltűnt. Jézus Krisztus szeretete – amely végtelen áldozatában nyilvánult meg az ember megmentése érdekében – minden akadályt ledöntött. Isten szeretete beárad az emberi lélekbe, és hála ébred abban a szívben, amely azelőtt hideg volt, mint a kő. A megfeszített Krisztus, „a mi Igazságunk”, megnyeri a szívet, és bűnbánatra bírja. Mindez olyan egyszerű, hogy a gyermekek is megérthetik, de mindenkit elbűvöl, aki szemléli a bölcsességet, szeretetet és hatalmat, amelynek mélységét sohasem érthetjük meg teljesen. Mutassuk be ezt az igazságot az embereknek, akik a bűn foglyai, hogy mindenki megláthassa: Krisztus a mi törvényszegésünkért halt meg, és Ő mindnyájunkat szeretne megmenteni. (General Conference Bulletin, 1893. január 28.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor