Az igazság megvilágosít

„Világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy megtudhassátok, mi az Ő elhívásának reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek között.” (Efézusi levél 1,18)

Minden valódi tudás és fejlődés forrása Isten ismerete. Ha őszinte szándékkal kutatunk, hogy megismerjük az igazságot, kapcsolatba kerülünk a láthatatlan, hatalmas Értelemmel, aki mindenben és minden által munkálkodik. Az ember lelke összekapcsolódik Isten Lelkével, a véges a Végtelennel. E kapcsolat hatása a testre, a lélekre és az értelemre egyaránt felbecsülhetetlen értékű.

Ebből a kapcsolatból fakad a legmagasabb rendű nevelés. Isten nevelési, fejlesztési módszere ez: ismerkedj meg Ővele! Ez Teremtőnk üzenete az egész emberiséghez. (Nevelés, 14. o.)

Míg tanulmányozzuk mindazt, amibe „angyalok vágyakoznak betekinteni”, és ezekről elmélkedünk, örvendhetünk a világosságnak. (…) Már ezen a világon is a menny légkörében időzhetünk, s közvetíthetjük a bánkódóknak és megkísértetteknek a reménység magasztos gondolatait, a szentség utáni vágyakozásunkat – így mi magunk is mind szorosabb kapcsolatba kerülhetünk Teremtőnkkel. Hasonlóan Énokhoz, aki Istennel járt, mindig közelebb kerülünk az örökkévalóság küszöbéhez, míg végül kitárulnak a kapuk, és beléphetünk. Nem érezzük magunkat ott idegennek, mert a szentek köszöntenek majd, akik láthatatlan társaink voltak a Földön, akiknek a hangját ismertük és szerettük. Aki Isten Igéje által kapcsolatban volt a mennyel, otthon érzi majd magát a mennyei társaságban. (Bizonyságtételek, V. köt., 439. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor