Az igazság megtisztít

„Lelketeket az igazság iránti engedelmességben képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítván meg, egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek!” (Péter apostol I. levele 1,22)

A vízililiom mélyen leereszti gyökereit a hulladék és iszap felszíne alá, és azokat a tápanyagokat szívja magába, amelyek elősegítik fejlődését. Így nyitja ki üde szirmait, tisztaságban kibontva a tó tükre fölé.

Elutasítja mindazt, ami elhomályosítaná és elcsúfítaná szeplőtelen szépségét. A fiatalok azok társaságát keressék, akik szeretik Istent, mert az ilyen nemes jellemeket szemlélteti a liliom, amely a tavon bontja ki tiszta szirmait. Ne engedjétek, hogy rossz befolyások formáljanak benneteket! Csak azt fogadjátok magatokba, ami elősegíti a tiszta és nemes jellem kifejlődését. Igyekezzetek átalakulni az isteni mintára! (Youth’s Instructor, 1893. január 5.)

Isten többre értékeli a tiszta szívet, mint az aranyat. A tiszta szív az a templom, amelyben Isten lakik, szentély, ahol Krisztus jelen van. A tiszta szív felette áll mindannak, ami silány és alacsonyrendű. Fénylő világosság, kincstár, amelyből felemelő, megszentelő szavak származnak. Olyan hely, ahol megértik Isten jelképes beszédeit, hasonlatait, ahol a legnagyobb örömmel szemlélik Isten képmását. A tiszta szív Istenben találja meg teljes örömét és megelégedését. Gondolatai, szándékai és céljai nemesek. Az ilyen szív szent hely, az erények kincstára.

A tiszta szívűek foglyul ejtik gondolataikat Jézus Krisztus számára. Az a gondolat foglalkoztatja őket, hogyan dicsőíthetik meg Teremtőjüket. (117. levél, 1897)

Ha szívünk tiszta, akkor természetes lesz számunkra, hogy a tisztaságot és a szentséget keressük – amint a mennyei angyalok számára természetes, hogy végrehajtják kijelölt feladatukat, betöltik küldetésüket. (Review and Herald, 1888. október 23.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor