Az igazság felemel

„Testvéreim, ajánllak titeket Istennek és az Ő kegyelmessége Igéjének, aki felépíthet benneteket, és adhat nektek örökséget minden megszentelt között.” (Apostolok cselekedetei 20,32)

Az Isten által ihletett drága hit erőt ad és nemes jellemet alakít ki bennünk. Míg Isten jóságánál, kegyelménél és szereteténél időzünk, egyre tisztábban értjük meg az igazságot, szent vágy ébred bennünk a tiszta szív és nemes gondolatok után. Lelkünk a szent gondolatoknál időzve, Istennel érintkezve és az Ő Igéjének tanulmányozása segítségével átalakul. Az igazság oly magasztos, messze terjedő, olyan mély és széles, hogy énünk elvész szemeink elől. Szívünk meglágyul, meghajlunk Isten előtt alázatosságban, kedvességben és szeretetben.

A szent engedelmesség által fejlődnek természetes képességeink. Az élet Igéjének tanulmányozása nemesbíti a tanulók gondolkodását, és széles látókörűvé teszi őket. Ha tiszta gondolkodásúak, szellemi képességeik is egyre növekednek. Oly mértékben nevelhetik és fegyelmezhetik magukat, hogy a körülöttük levő emberek megláthatják, mivé lehetnek és mit tehetnek azok, akik kapcsolatban állnak a bölcsesség és erő Istenével. (The Signs of the Times, 1906. október 19.)

Isten igazsága sohasem alacsonyítja le azt, aki befogadja. A szívünkbe fogadott igazság mindig felemelő befolyást gyakorol ránk.

Akik megszentelődtek az igazság által, élő tanúi megszentelő erejének, s így a feltámadt Megváltó képviselői is. Jézus Krisztus vallása finomítja és fejleszti ízlésüket, megszenteli ítélőképességüket, felemeli és megtisztítja lelküket, s így a keresztényt egyre alkalmasabbá teszi arra, hogy csatlakozhasson a mennyei angyalokhoz. (…)

Isten azt kívánja, hogy magasztos és tiszta gondolatokkal foglalkozzunk. Ha megbecsüljük az Igét, s ezzel a lelkülettel olvassuk a Biblia csak egyetlen részét is, mindig áldásos, hasznos gondolatokat nyerünk belőle, amelyek a segítségünkre lesznek. (Review and Herald, 1889. december 3.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor