Isten elfogad bennünket az Ő szeretett Fiában

Az igazság megszentelő ereje „Jézus így szólt hozzájuk: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanem csak énáltalam.” (János evangéliuma 14,16)

Amikor Jézus a keresztsége után leborult a Jordán partján, megnyílt a menny, a Szentlélek leszállt galamb alakjában, s dicsősége aranyló fénnyel vette körül a Megváltót. Isten hangja hallatszott a mennyből: „Ez az én szerelmes Fiam, akiben gyönyörködöm.” Jézus Krisztus imája, amellyel az emberiségért könyörgött, megnyitotta a menny kapuit, az Atya elfogadta az értünk mondott imát. Jézus úgy imádkozott, mint a mi helyettesünk és kezesünk, ezért most az egész emberi család az Atyához járulhat az Ő szeretett Fia érdemei által. Földünket a törvényszegés miatt száműzték a menny köréből, az ember és Teremtője közötti érintkezés megszűnt – de most megnyílt az út, és az ember visszatérhet az atyai házhoz. Jézus „az út, az igazság és az élet”. Az Isten trónjától áradó fény bevilágít azok szívébe, akik szeretik Őt, még ha e bűnnel fertőzött világban élnek is. Az Isten szent Fiát körülvevő világosság mindazok ösvényét beragyogja, akik követik Krisztust. Nincs okunk a csüggedésre, mert Isten ígéretei bizonyosan beteljesednek.

„Menjetek ki közülük, és szakadjatok el tőlük, s tisztátalant ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket, leszek néktek Atyátok, s ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a Mindenható Úr.” (Korinthusi II. levél 6,17–18) Szeretnétek a Mindenható fiaivá és leányaivá lenni? Az Atyához jöhettek az Ő Fia nevében. Nem számít, milyen erőtlenek a kéréseitek, Jézus a végtelen Hatalom trónja elé viszi könyörgéseteket, és a Megváltónkra áradó fény rátok fog sugározni. Isten elfogad benneteket az Ő szeretett Fiában. (Review and Herald, 1888. február 28.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor