János és Júdás

„A világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (János apostol I. levele 2,17)

János és tanítványtársai olyan iskolába járhattak, amelyben Jézus Krisztus volt a tanító. (…) János a szívében őrzött minden tanítást, és életét mindig igyekezett összhangba hozni az isteni Példaképével. Jézus tanításai úgy tárták tanítványai elé a szelídséget, alázatosságot és szeretetet, mint amelyek elengedhetetlenek a kegyelemben való növekedéshez, és ahhoz, hogy az ember alkalmassá válhasson az Ő munkájának végzésére – s e tanítások a legnagyobb értéket jelentették János számára. (…)

Fontos tanulságot vonhatunk le a János és Júdás jelleme közötti ellentétből. János a megszentelődés élő szemléltetése volt, míg Júdást csak a kegyesség látszata jellemezte, azonban jelleme sátáni volt, nem isteni. Krisztus tanítványának vallotta magát, de szavaival és cselekedeteivel megtagadta Őt.

Júdás ugyanolyan drága lehetőségeket kapott, mint János, hogy megismerje és kövesse a Megváltót. Hallgatta Krisztus tanításait, és jelleme átalakulhatott volna az isteni kegyelem által. Azonban míg János komolyan küzdött hibái ellen, és igyekezett hasonlóvá válni Krisztushoz, addig Júdás elnyomta lelkiismeretét, s engedett a kísértéseknek. Megerősítette magában becstelen szokásait, amelyek Sátán képmására formálták őt.

Ez a két tanítvány bemutatja a keresztény világot. A keresztények mindnyájan Krisztus követőinek vallják magukat, azonban míg egyik csoportjuk szelídségben és alázatosságban jár, addig a másik nem cselekvője az Igének, hanem csak hallgatója. Egyikük megszentelődött az Ige által, a másikuk semmit sem tud az isteni kegyelem megszentelő erejéről. Az egyik naponta meghal énjének és legyőzi a bűnt, míg a másik a saját kívánságainak hódol, s így Sátán tulajdonává válik. (The Sanctified Life, 44. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor