János szeretete és hűsége

„Megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, s aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.” (János apostol I. levele 4,16)

Az a bizakodó szeretet és önzetlen odaadás, amely János életében és jellemében megnyilatkozott, felbecsülhetetlen értékű tanítás a keresztény egyháznak. Vannak, akik úgy mutatják be az apostolt, mint akinek szívében az isteni kegyelemtől függetlenül élt ez a szeretet, azonban alaptermészetét tekintve János büszke és becsvágyó volt, csekély sérelmekért is gyorsan megneheztelt. (…)

János vágyakozott hasonlóvá válni Jézushoz, és a Megváltó szeretetének átformáló hatására szelíddé és alázatossá vált. Énjét elrejtette Jézusban. Szorosan kapcsolódott a „Szőlőtő”-höz, s így isteni természet részesévé lett. Ha Krisztussal vagyunk kapcsolatban, mindig ez lesz az eredmény. Ez az igazi megszentelődés.

Lehetnek kirívó hibák az életünkben, de ha Krisztus tanítványai leszünk, az isteni kegyelem új teremtéssé tesz bennünket. Megváltónk szeretete átformál és megszentel. Azonban nem Jézuséi azok, akik bár keresztényeknek vallják magukat, nem váltak jobb emberekké, s nem lettek Krisztus képviselőivé természetükben és átalakult jellemükben. (…)

János a valódi megszentelődés áldásának örvendett. De figyeljük meg: az apostol nem állítja magáról, hogy bűntelen. A tökéletességet azáltal keresi, hogy Isten arcának világosságában jár. Bizonyságot tesz róla, hogy az az ember, aki ismeri ugyan Istent, mégis áthágja a Teremtő szent törvényét, meghazudtolja hitvallomását. (…) Szeressük azokat, akikért Krisztus meghalt, és munkálkodjunk az üdvösségükért, de ne alkudjunk meg a bűnnel! Ne csatlakozzunk a lázadókhoz, és ne hívjuk szeretetnek azt, ha velük társulunk. Isten elvárja népétől a világ e korszakában, hogy álljon ki az igazságért, amiképpen János is rendíthetetlenül kiállt az ő korában a lélekölő tévelygések ellen. (The Sanctified Life, 41–48. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor