A három héber ifjú feddhetetlensége

„Nabukodonozor (…) így szólt a tanácsosaihoz: Nem három férfit vetettünk a tűz közepébe megkötözve? E szavakkal feleltek: Bizonyára, óh király. Ő így válaszolt: Íme, négy férfit látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem nincs rajtuk, és a negyediknek ábrázata olyan, mint Isten Fiáé.” (Dániel könyve 3,24–25)

A három héber fiatal életében végbement a valódi megszentelődés. Aki igazán elvhű, nem áll meg, hogy fontolgassa a következményeket, ha ragaszkodott meggyőződéséhez. Nem kérdezi: „Mit gondolnak rólam az emberek, ha ezt cselekszem? Hogyan befolyásolja a boldogulásomat, ha ezt teszem?” Isten gyermekei a leghőbb vágyakozással igyekeznek megismerni Isten akaratát, hogy cselekedeteik által megdicsőíthessék Őt. Teremtőnk bőségesen gondoskodott arról, hogy követőinek szívét és életét az isteni kegyelem uralja, s így fénylő lámpások lehessenek a világban.

A hűséges héber ifjak igen műveltek voltak, de sem ez, sem magas tisztségük nem feledtette el velük Istent. Képességeiket átadták az isteni kegyelem megszentelő befolyásának. Állhatatosságuk által dicsőítették a Teremtőt, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívta el őket. Csodálatos szabadulásukban Isten hatalma nyilatkozott meg az összegyűlt tömeg előtt. Jézus melléjük állt a tüzes kemencében, és jelenlétének dicsősége meggyőzte a büszke babiloni királyt, hogy Ő nem lehet más, csak Isten Fia. A menny dicsősége ragyogott Dániel társai arcán, míg végül mindenki megismerte azt a hitet, amely megnemesítette életüket és megszépítette jellemüket. (…)

Milyen áldott tanítást kapnak ezekből az igékből a félénk szívűek, akik Isten ügyében gyáván ingadoznak! A hűséges, állhatatos jellemű héber fiatalok a megszentelődés példáját nyújtják számunkra. (The Sanctified Life, 29–30. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video