Dániel mértékletes élete

„Dániel elhatározta szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből ő iszik, s kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie.” (Dániel könyve 1,8)

Dániel élete ihletett szemléltetése annak, hogy mi alkotja a megszentelt jellemet. Tanítást nyújt mindenki, de főként a fiatalok számára. Isten követelményeinek pontos teljesítése jó hatást gyakorol a testi-lelki egészségünkre. A legmagasabb erkölcsi nívó és szellemi teljesítmény eléréséhez arra van szükségünk, hogy Istentől kérjünk bölcsességet és erőt, s minden szokásunkban megőrizzük a mértékletességet. Dániel és társai tapasztalatában a mennyei elvekhez ragaszkodás győzelmének példáját látjuk az étvágy kísértése felett. Példájuk azt mutatja, hogy vallási meggyőződésünk által győzhetünk a kívánságaink felett, és hűek maradhatunk Isten kívánalmaihoz, még ha áldozatot kell is hoznunk ezért. (…)

Dániel a Mindenható hűséges szolgája volt. Hosszú életében mindvégig a Teremtőjéért végzett nemes cselekedetek jellemezték. Megingathatatlan hűsége, tiszta jelleme Isten előtti alázatosságával és bűnbánatával az igazi megszentelődés ihletett szemléltetése. (The Sanctified Life, 18–19., 39. o.)

Akik igazán megszentelődtek, bárhol legyenek is, nem engednek az erkölcsi színvonalból. Helyes szokásaik megőrzése által Dánielhez hasonlóan példát adnak másoknak is a mértékletességre és önmegtagadásra.

Gondosan kell irányítanunk szokásainkat, hogy megőrizzük minden képességünket, teljes életerőnket Krisztus szolgálatára. (The Gospel Herald, 1882. november)

Ha megőrizzük a világosságot, amelyet Isten adott az egészségreformra vonatkozólag, fontos segítséget kapunk ahhoz, hogy törekvésünk megvalósulhasson: megszentelődjünk az igazság által, és alkalmassá váljunk a halhatatlanság elnyerésére. (Counsels on Diet and Foods, 59. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor