Az alázatosság kegyelmi ajándéka

„Ő szabadulással dicsőíti meg az alázatosokat.” (149. zsoltár 4)

A megszentelődés legértékesebb gyümölcse: az alázatosság kegyelmi ajándéka. Ez a kegyelmi ajándék átformálja természetünket. Mindig Istenre várunk, és akaratunkat alárendeljük az Ő akaratának. Megértjük az isteni igazságokat, és akaratunk meghajol Teremtőnk minden igazsága előtt, kételkedés és zúgolódás nélkül. Az igazi alázatosság meglágyítja és alárendeli szívünket mennyei Atyánk akaratának, s lelkünket fogékonnyá teszi igazságának befogadására. Foglyul ejti gondolatainkat, hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak. Megnyitja szívünket Isten Igéje előtt. „Igazságban járatja az alázatosokat, és az Ő útjára tanítja az alázatosokat.” (25. zsoltár 9)

Az alázatosok beszéde sohasem kérkedő. A gyermek Sámuelhez hasonlóan így imádkoznak: „Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád.” Amikor Józsué Izráel vezetője lett, szembeszállt Isten minden ellenségével. Szíve megtelt küldetésének magasztos gondolataival. A mennyből küldött üzenetet mégis úgy fogadta, mint egy kisgyermek: irányításra várva. Így válaszolt: „Mit szól az én Uram az Ő szolgájának?”

Az alázatosság Krisztus iskolájában a Lélek egyik legértékesebb gyümölcse. Olyan kegyelmi ajándék, amelyet a Szentlélek mint megszentelő munkál, és képesíti tulajdonosát arra, hogy minden időben uralja hirtelen, türelmetlen, indulatos természetét.

Az alázatosság az a belső ékesség, amelyet Isten nagyra értékel. Ő, aki fénylő csillagokkal ékesítette fel az eget, megígérte, hogy „az alázatosokat szabadulással dicsőíti meg”. A menny angyalai a legékesebb, legragyogóbb keresztényekként jegyzik fel azok nevét, akik szívükbe fogadják Krisztust, s szelídségben és alázatosságban járnak Megváltónkkal. (The Sanctified Life, 12–13. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor