A megtérés és megszentelődés gyümölcsei

„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom: örüljetek!” (Filippi levél 4,4)

Jézus Krisztus által Ádám fiai és leányai Isten gyermekeivé lettek. „Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől származnak mindnyájan, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni.” (Zsidókhoz írt levél 2,11) A keresztényi élet az Istenben való hit, győzelem és öröm élete. „Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzedelem, amely legyőzi a világot, a mi hitünk.” (János apostol I. levele 5,4) Igazán mondta Isten szolgája, Nehémiás: „Az Úrnak öröme a mi erősségünk.” (Nehémiás könyve 8,10) Pál pedig így szól: „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom: örüljetek!” „Örüljetek mindenkor! Szüntelen imádkozzatok! Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata felőletek a Krisztus Jézusban.” (Filippi levél 4,4; Thesszalonikai I. levél 5,16–18)

Ezek a bibliai megtérés és megszentelődés gyümölcsei. (A nagy küzdelem/Korszakok nyomában, 477–478. o.)

A valóban igaz ember természetét annyira átitatja az Isten és a felebarátai iránti szeretet, hogy készséges szívvel végzi Krisztus munkáját.

Mindaz, aki egy igaz keresztény befolyásának hatókörébe kerül, észreveszi a keresztényi élet szépségét és jó illatát – habár Krisztus követője nincs ennek tudatában, hiszen magatartása egyszerűen összhangban van szokásaival és hajlamaival. Isteni világosságért imádkozik, és szeret is abban a világosságban járni. Étele és itala az, hogy cselekedje mennyei Atyja akaratát (János evangéliuma 4,34). Élete el van rejtve Krisztussal Istenben. Nem dicsekszik ezzel, mert nincs is tudatában. Isten tetszése nyugszik azokon, akik alázatosak és szerények, s hűségesen követik Megváltónkat. Az angyalok vonzódnak hozzájuk, és szívesen időznek a közelükben. Lehet, hogy elkerülik őket az olyan emberek, akik nagy teljesítménnyel dicsekednek és szeretik előtérbe állítani jó cselekedeteiket, azonban a mennyei angyalok szeretettel hajolnak az alázatosak és szerények fölé, s tűzfalként veszik körül őket. (The Sanctified Life, 11–14. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor