Amikor Krisztus képmása visszatükröződik követőiben

„Ti férfiak, szeressétek a feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy megszentelje és megtisztítsa a víz fürdőjével az Ige által, s önmaga elé állítsa az egyházat, hogy ne legyen azon szeplő, ránc vagy ehhez hasonló, hanem legyen szent és feddhetetlen.” (Efézusi levél 5,25–27)

Ez a bibliai megszentelődés, amely nem csupán látszat vagy formaság. A megszentelődés az igazság által nyerhető el, amikor az igazságot a szívünkbe fogadjuk, és megvalósítjuk az életünkben.

Jézus mint ember tökéletes volt, mégis növekedett a kegyelemben. „Jézus növekedett bölcsességben és testének állapotában, Isten és emberek előtti kedvességben.” (Lukács evangéliuma 2,52) Még a legtökéletesebb keresztény is folytonosan növekedhet Isten ismeretében és szeretetében.

„Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk és megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Neki legyen dicsőség mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.” (Péter apostol II. levele 3,18)

A megszentelődés nem egy pillanat, óra vagy nap munkája, hanem állandó növekedés a kegyelemben. Ma még nem tudjuk, hogy holnap milyen próba vár ránk. Sátán él és tevékenykedik, ezért mindennap komolyan kell kiáltanunk Istenhez segítségért és erőért, hogy ellenállhassunk a gonosznak. Ameddig Sátán uralkodik, meg kell zaboláznunk énünket, és le kell győznünk a nehézségeket. Nincs megállás, nincs olyan pont, ahova eljutva azt mondhatnánk, elértük a tökéletességet. (…)

A keresztényi élet állandó előrehaladás. Jézus ül mint népének tökéletesítője és megtisztítója (Malakiás könyve 3,3), s amikor az Ő képmása tökéletesen visszatükröződik követőiben, akkor lesznek szentek, akik felkészültek az átváltozásra. (Bizonyságtételek, I. köt., 339–340. o.)

Minden keresztény naponta előbbre jut az Isten akaratának alárendelt életben. Amint halad a tökéletesség felé, naponta átéli az Istenhez térés tapasztalatát, és ez a megtérés nem fejeződik be addig, míg el nem éri a keresztényi jellem tökéletességét, amellyel előkészült a halhatatlanságra. (Bizonyságtételek, II. köt., 505. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video