Gyümolcsöző élet

„A békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és kérem Istent, hogy egész értelmeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül őrizze meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” (Thesszalonikabelieknek írt I. levél 5,23)

A Szentírásban elénk tárt megszentelődés egész lényünket magában foglalja: értelmünket, testünket és lelkünket. Pál imádkozik azért, hogy a thesszalonikai gyülekezet részesülhessen ebben a nagy áldásban.

Az igazi megszentelődés teljes alkalmazkodás Isten akaratához. A lázadó gondolatokat és érzéseket legyőzzük, és Jézus hangja új életet ébreszt bennünk, amely átjárja egész lényünket. Akik megszentelődtek, nem teszik mércévé a saját véleményüket, nem emelik magukat ítélőbírákká. Nem vakbuzgók, nem önigazultak, inkább mindig amiatt aggódnak, hogy egy ígérettől eleshetnek, ha nem teljesítik az ígéret beteljesedésének mennyei feltételeit.

A bibliai megszentelődés nem valamiféle erős érzelmi felindulás. Félrevezető, ha az érzéseinket tesszük próbakővé. Ha emelkedettnek vagy boldognak érzik magukat, sokan azt gondolják, hogy megszentelődtek. Azonban sem a boldogság érzete, sem az öröm hiánya nem bizonyítja a megszentelődésünket, sem azt, hogy nem szentelődtünk meg. Azonnali megszentelődés nem létezik. A valódi megszentelődés mindennapi munka, amely egész életünkön át tart. Akik küzdenek a mindennapi kísértések ellen, és legyőzik bűnös hajlamaikat, törekszenek szívük és életük megszentelődésére, nem kérkednek azzal, hogy megszentelődtek. Éhezik és szomjúhozzák az igazságot. A bűn teljességgel visszataszító számukra. (The Sanctified Life, 7–9. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video