Ha egyszerűen hittel követjük Krisztust, nem csalódunk

„Az értelmesek pedig fénylenek (…) mint a csillagok, örökkön-örökké.” (Dániel könyve 12,3)

Isten, aki mindnyájunk munkáját kijelölte a képességeink szerint, sohasem hagyja jutalom nélkül a kötelességek hűséges teljesítését. A hűség és a hit minden cselekedetét megkoronázza elismerésének és helyeslésének különleges jeleivel. Mindenkinek, aki Isten munkatársául szegődött, szól az ígéret: „Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jön elő, kévéit emelve.” (126. zsoltár 5) (Bizonyságtételek, V. köt., 395. o.)

Bármilyen rövid a szolgálatunk, bármily szerény a munkánk, ha egyszerű hittel követjük Krisztust, nem csalódunk: elnyerjük a megígért jutalmat. Amit a legnagyobbak és legbölcsebbek sem képesek megszerezni, azt kapja a leggyengébb és a legszerényebb. A menny aranykapuja nem nyílik meg azok előtt, akik önmagukat+D238 magasztalják fel, a lélekben büszke nem léphet be rajta. (…) De csodálatos jutalom vár azokra, akik a hit és a szeretet egyszerűségében munkálkodtak Istenért. (Krisztus példázatai, 404. o.)

Akik Isten munkatársaiként dolgoznak, az áldozat koronáját fogják viselni homlokukon, azonban elnyerik jutalmukat. (…)

Ez a gondolat serkentse és bátorítsa Isten minden munkatársát. Istenért végzett munkánk ebben az életben szinte gyümölcstelennek látszik. Komolyan és kitartóan törekedhetünk a jó cselekvésére, mégsem biztos, hogy megláthatjuk az eredményét. Úgy tűnik, hogy erőfeszítésünk kárba veszett. Megváltónk azonban biztosít bennünket, hogy munkánkat feljegyzik a mennyben, és jutalmunk nem marad el. (Bizonyságtételek, VI. köt., 348., 305. o.)

Krisztus munkatársának élete kemény és önmegtagadó lehet, a menny szemében azonban sikeres, és Isten nemes emberei közé sorolják. „Az értelmesek pedig fénylenek, mint az ég fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, mint a csillagok, örökkön-örökké.” (Bizonyságtételek, V. köt., 499. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor