Az igazi keresztény a szegény emberek barátja

Amikor alkalmunk van, cselekedjünk jót minden emberrel, különösképpen hitünk házanépével!” (Galáciabelieknek írott levél 6,10)

Jézus Krisztus ránk bízta, hogy gyülekezetünk szegény tagjairól gondoskodjunk. Szegények mindig lesznek közöttünk, és Megváltónk személyesen bennünket tesz felelőssé értük. Amint egy igazán jó család tagjai gondoskodnak egymásról, szolgálva a betegeknek, támogatva a gyengéket, tanítva a tudatlanokat, nevelve a tapasztalatlanokat, így a hit házanépének is gondoskodnia kell elesett tagjairól. (The Ministry of Healing, 201. o.)

Minden egyes gyülekezetnek kötelessége figyelmes és hatékony intézkedéseket tenni szegényei, betegei érdekében.

Krisztus hitvalló követeinek minden hanyagságát – például amikor elmulasztják a segítségnyújtást egy szegény és elnyomott testvérüknek – feljegyzik a menny könyveiben mint olyan magatartást, amelyet Krisztus iránt tanúsítottak, szentjei személyében. Az Úr nagyon sok keresztényt számon kér majd, akik Krisztus szavait hirdetik másoknak, de nem éreznek együtt hittestvérükkel, aki kevésbé sikeres és szerencsés, mint ők.

Az igazi keresztény a szegény emberek barátja, ezért úgy bánik a bajban levő, szerencsétlen testvérével, mint egy gyenge, érzékeny növénnyel. Isten azt akarja, hogy az Ő szeretetének és kegyelmének követei legyünk a betegek és szenvedők között. Figyeli, hogyan bánunk egymással. Figyeli, hogy Krisztus lelkületével közeledünk-e magas és alacsony rangúakhoz egyaránt. (Welfare Ministry, 181., 210., 168. o.)

Az Úr szegényei tekintetében nincs semmi kétség: minden esetben segítenünk kell őket úgy, ahogyan ez a javukat szolgálja. (Bizonyságtételek, V. köt., 395. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor