A szegények vigasza

„A szegényeknek atyjuk voltam, és az ügyet, amelyet nem ismertem, kikutattam.” (Jób könyve 29,16)

Jób krisztusi lelkületről, az igazság szeretetéről tett tanúbizonyságot. Ha Jézus él a szívünkben, együtt érzünk a szűkölködőkkel és a szenvedőkkel. Jézus Krisztus a legmélyebben megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a keresztfán elszenvedett halálig, hogy minket felmagasztaljon, és örököstársai legyünk. Ő nem zárkózott el azoktól, akik segítségül hívták. Nem azt mondta, amit sok ember: „Szeretném, ha nem zavarnál az ügyeiddel! Pénzt akarok gyűjteni, hogy házakba és földekbe fektessem.” Jézus, a mennyei Felség elfordult mennyei otthona dicső fényétől, és szívének kegyelmes célja szerint bemutatta Isten jellemét az egész emberiségnek. (The Signs of the Times, 1892. június 13.)

Először töltsd be a nélkülözők fizikai szükségleteit, enyhítsd szenvedésüket, így utat találsz a szívükhöz, s elültetheted lelkükben az igaz vallás jó magvait. (Bizonyságtételek, IV. köt., 227. o.)

Az evangélium sohasem ölt magára gyönyörűségesebb külsőt, mint amikor szegény, nélkülöző emberek között hirdetik. Isten igazsága beragyogja a szerény kis otthonokat, a szegények kunyhóit. Az igazság Napjának sugarai örömöt hoznak a betegeknek és szenvedőknek, Isten angyalai velük vannak. A megvetettek és elhagyatottak hit és bűnbánat által felemelkednek Isten gyermekei méltóságára. (Welfare Ministry, 169. o.)

A kereszténység a szegények vigasza. (The Ministry of Healing, 201. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor