Nagy szükség van a segítségedre!

„A vaknak én szeme voltam, és a sántának lába.” (Jób könyve 29,15)

Gondosan, lelkiismeretesen ügyelj arra, hogy gondolataidat ne foglalják le annyira az üzleti vállalkozások, hogy az igazi istenfélelmet elhanyagold, és kihunyjon szívedben a szeretet! Nagy szükség van rád, hogy Isten segítő keze legyél a szegények és szerencsétlenek érdekében. A legbarátságtalanabb embereknek van a legnagyobb szükségük a figyelmünkre, kedvességünkre. Használd fel idődet és erődet annak megtanulására, hogy „lélekben buzgó” légy, igazságosan járj el, „szeresd az irgalmasságot” és „szolgálj az Úrnak”! Gondolj arra, amit Krisztus mond: „Amit megcselekedtetek eggyel az én legkisebb testvéreim közül, velem cselekedtétek meg.” (109. kézirat, 1902)

Isten azt kívánja, hogy népe sokkal együttérzőbb és tapintatosabb legyen a szerencsétlenek iránt. Teremtőnk azt kéri tőlünk, hogy ugyanolyan figyelemmel forduljunk a vakok és más szenvedők felé, mint ahogyan az özvegyeket és árvákat kell segítenünk. Az önzetlen segítőkészség nagyon ritka korunkban. Különös, hogy a hitvalló keresztények megvetik Isten Igéjének egyszerű és határozott tanításait, és nem éreznek lelkiismeret-furdalást. Isten felelőssé tett bennünket a szerencsétlenek, vakok, nyomorékok, özvegyek és árvák gondozásáért, de nem sokan törődnek ezzel. (Bizonyságtételek, III. köt., 516–517. o.)

Nagy munkát kell elvégeznünk, és amint közeledünk a földi történelem végéhez, nem lesz kevesebb feladatunk. Ha szívünket Isten tökéletes szeretete tölti be, csodálatos dolgok fognak történni az Úr kegyelméből! (Review and Herald, 1895. január 15.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor